Photography - Cinematography

  • Dùng máy quay hay DSLR để quay phim?

  • Dạo quanh các diễn đàn hiện nay thấy có nhiều bạn thắc mắc về việc nên sử dụng DSLR (Ở bài viết này mình sẽ chỉ đề cập đến DSLR của Canon, các hãng khác mình không đề cập tới vì chỉ được sử dụng 1 vài lần nên không thể nói chính xác các hãng đó được) để quay phim hay dùng chính máy quay để quay phim, chủ đề này thì thự [...]
...